• بهره‌مندی از مزایای شاپ کارت بانک ملت  (1396/7/4)
    بهره‌مندی از مزایای شاپ کارت بانک ملت با عنایت به هماهنگی انجام شده با بانک ملت جهت بهره‌مندی از مزایای شاپ کارت، شرایط استفاده به شرح ذیل اعلام می‌گردد. خواهشمند است همکارانی که تمایل به استفاده از شاپ کارت می‌باشند حداکثر تا مورخ 12/7/96 درخواست خود را به اداره کارگزینی و رفاه (آقای قاسمی) جهت بررسی ارائه نمایند. مشاهده ادامه